Επικοινωνία


Ταχ. Δ/νση
Ηρώων Πολυτεχνείου
 (κτίριο Αστυνομικής Δ/νσης Μεσσηνίας)
Τ.Κ. 24100 - Καλαμάτα (2ος όροφος)
Τηλέφ. Επικοινωνίας
Στ. 27210 - 44600 κιν. 6947522321