Σελίδες

Εκλογές στην I.P.A. Μεσσηνίας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ. Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


Tην 9-4-2014 έγιναν οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Μεσσηνίας με τις οποίες εκλέχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. Την ίδια μέρα συνήλθε το Δ.Σ σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε Σώμα με μυστική ψηφοφορία από τους:

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ
2.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
3.ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ